Hva er hypnoterapi?

Hva er hypnoterapi?

Hypnotisk transe er en kombinasjon av fokusert oppmerksomhet og mental avslapning, hvor hjernen er mottakelig for nye tanker og ideer.

Alle vanene din er lagret i underbevisstheten, det gjelder også dine tanke- og følelsesmønstre. Hypnose er en tilstand, hvor du har adgang til og kan kommunisere med underbevisstheten din. Du kan eksempelvis omprogrammere din hjerne fra å være røyker til ikke-røyker. Hvis du føler deg ute av kontroll i forhold til mat, snus, røyk, ubehagelige følelser (sinne, redsel) kan hypnoterapien hjelpe deg til å komme tilbake i kontroll. Hvis du har lav selvfølelse eller selvtillit kan vi sammen fjerne gamle ubrukelig programmer som stopper deg i å følge drømmene dine, eller ta bedre vare på deg selv. Etterpå installerer vi nye og sanne programmer om, at du er verdifull som den du er.

Vi kan ikke endre på verden rundt oss, men vi kan endre måten vi oppfatter den på og hvordan vi reagerer i forskjellige situasjoner. Hvis vi føler oss trygge på oss selv og våre verdier blir det mindre viktig for oss hva andre mener om oss. Da er vi i stand til å ta vare på oss selv og leve ut våre drømmer og visjoner.

Jeg er sykkelen. Det er du som styrer og trår.

Al hypnose er i bunn og grunn selvhypnose. Det er helt umulig å hypnotisere et menneske imot dets vilje. Den eneste veien inn i en hypnotisk tilstand er at du velger å følge de forslag du får fra din hypnoterapeut. Det kan være å forestille deg ting eller situasjoner. Det kan også være å fokusere på følelser i kroppen din. Det er helt essensielt at du føler deg trygg og har tillit til den terapeuten, du har valgt å gå hos.

Hvordan er det å være i hypnoterapi hos meg? 

Min oppgave er å hjelpe deg til å få den forandring du ønsker. Når du kommer til meg første gang, vil vi snakke om hvordan du har det nå som du ikke er fornøyd med og hvordan du ønsker å ha det istedenfor.

Jeg bruker en terapiform som heter 5-PATH®. Det betyr at vi sammen bruker de mest effektive og kraftfulle teknikker, som finnes innen hypnoterapi. Teknikkene er satt opp i en logisk rekkefølge, hvor jeg underveis sikrer meg, at vi sammen nøytraliserer de gamle og kanskje ubehagelige følelser, som har stått i veien for, at du kan have en trygg hverdag fylt med glede. Det høres enkelt ut, og det er det. En ting er imidlertid viktig å slå fast: Nøkkelen til forandring ligger inni deg selv, og for at vi skal få til forandring sammen, må du være klar til å leve det livet du ønsker. Det betyr at du må være klar til å gi slipp på det gamle livet, med de mønstre du ønsker å bli kvitt. Min rolle er å være din guide og veileder. Det oppleves som forløsende og berikende, når såret er helet er du klar til å bevege seg videre. 5-PATH® er et meget grundig system og man må derfor regne med at gå inn i et behandlingsforløp på 4-6 sesjoner, hvor hver sesjon tar 1,5-2 timer. Det er en fordel å ha ca en uke mellom hver sesjon.

Hvordan virker hypnoterapi?

Mange av oss har opplevd, at vi ønsker en endring i livet vårt, men vi får det ikke til. Årsaken til dette er, at underbevisstheten styrer størsteparten av måten vi reagerer på. Vi kan godt ha et ønske om å spise mindre, være mer trygge i oss selv, ha mer selvtillit, mindre smerte, slutte å røyke etc. Men erfaring viser at gamle vaner er vonde å vende. Det skyldes at vi i stor grad er styrt av våre følelser, og våre følelser er påvirket av tidligere erfaringer. Oftest vet vi ikke hvorfor vi reagerer som vi gjør, fordi vi ikke husker tilbake til den opplevelsen som ligger til grunn for den følelsen. Den opprinnelige opplevelsen ligger lagret sammen med alle andre tidligere erfaringer i vår underbevissthet. I hypnosen er vi i stand til å hente den frem, jobbe med den og endre følelsene som er rundt opplevelsen. Endringen skjer raskt og er varig.

Underbevisstheten er som harddisken på en datamaskin. ALT vi noensinne har opplevd ligger lagret i den. I hypnosen trekker vi frem de nødvendige filene, redigerer dem og lagrer dem på nytt.

Vanlige spørsmål

Hvordan fungerer hypnose?
Hvordan vet jeg om det virker?
Kan alle hypnotiseres?

Hypnoterapi høres ut som noe for meg

Du er alltid velkommen til å få en gratis konsultasjon på telefon. Her kan vi evt. avklare om hypnose er noe for deg.

Les mer om behandlinger

Alle mennesker er unike og vil derfor ha forskjellig utbytte av hypnosen. Det eneste jeg kan garantere deg er, at jeg vil gjøre mitt beste for å hjelpe deg til å nå målene dine. Resultatene dine er som ved fysisk trening, jo mer du bidrar, jo mer vil du få ut av det. Det er du som har kontrollen og nøkkelen til suksess. Noen vil komme i mål på 4-6 sesjoner, andre trenger flere.