Utbrent/ depresjon?

Er du utbrent eller deprimert?

Utbrent er ikke noe som skjer fra dag til dag. Det som høyst sannsynlig har skjedd er, at du veldig lenge har brent sterkt for en sak og stått på for å nå et eller flere mål. Hvis du møter mange problemer/motgang underveis, skjer det for mange, at de til slutt møter en vegg. På den veggen står det: jeg gir opp, det gjør for vondt til å fortsette. Du har høyst sannsynlig vært igjennom en lang periode med masser av frustrasjon, før du ga opp. Det var et eller annet du kjempet for. Det kunne være et mål på jobben eller i familien. Da er det på tide å gi deg selv masse hvile og ro. Hvis du i tillegg er en høysensitiv person vil du høyst sannsynlig være mer utsatt enn gjennomsnittet. Les mer om ”særlig sensitiv” her. Les evt også blogg innlegget: https://www.topphypnoterapi.no/4027-2/

Savner du følelsen av glede og energi?

I hypnosen kan vi jobbe med å bygge deg opp innefra. Få deg til å erkjenne og føle at du er verdifull og elsket, fordi du er den helt unike person du er. Lære å være mer tilstede i deg selv og sette grenser overfor andre, så du kan få mer energi og overskudd. Kanskje du har sett sikkerhets videoen, når du reiser med fly. Her poengterer de, at du skal ta på din egen oksygen-maske, før du hjelper andre. Det gjeller faktisk i alle situasjoner, at du kun bør hjelpe når du har overskudd til det. Jeg vil lære deg teknikker som kan styrke ditt indre kompass, for hvilken retning du skal gå og hvor langt du skal gå.

Toril hadde mistet kursen i livet:

«Da jeg oppsøkte Kirsten første gang var jeg psykisk langt nede. Jeg følte at mitt indre hadde løst seg opp i deler som bare fløyt vilkårlig rundt. Jeg følte meg ikke hel og samlet, jeg var utrygg, redd og deprimert. Jeg hadde mistet kursen i livet og klarte ikke finne noen glede eller retning videre for meg selv og livet mitt. Jeg gjenkjente dysfunksjonelle mønstre jeg stadig hadde gjentatt gjennom livet, og følte på en uoverkommelig utilstrekkelighet i forhold til å kunne hjelpe meg selv. Til tross for at jeg forstod hva og hvorfor jeg hadde problemer, evnet jeg ikke å hjelpe meg selv. Dette utløste en dyp opplevelse av maktesløshet og sorg i meg.
 
Jeg bestemte meg, nærmest ved en tilfeldighet, for å oppsøke Kirsten og prøve hypnoterapi. Det skulle vise seg å være den beste investeringen jeg har gjort for meg selv.
 
4 uker senere, etter kun 4 behandlinger, kan jeg bruke den gamle klisjeen om at jeg føler meg som et nytt menneske. For det er i grunn det hypnoterapi handler om. Man er selvsagt seg selv som den personen man alltid har vært, men ved hjelp av hypnoterapi kan man fjerne fastgrodde, dysfunksjonelle «sannheter» og mønstre som styrer oss og ødelegger for oss, og erstatte dem med nye og hensiktsmessige. Dette er en permanent endring. For min del innebærer det at jeg kan gå vider i livet uten frykt, sorg og sinne, eller redsel for å feile og gjøre om igjen de samme, dysfunksjonelle handlingene jeg alltid gjorde, og som bare bidro til at jeg følte meg miserabel.
 
Via hypnoterapi hjelper Kirsten deg å etablere en ny og verdifull sannhet om deg selv, som kun er til beste for deg selv og alle rundt deg. Du får noen enkle hjelpemidler du kan bruke i det daglige, og alt sammen er til enhver tid tilgjengelig for deg, inne i deg selv.
Hypnoterapi er en svært enkel og skånsom behandlingsmetode. Store deler av behandlingen oppleves behagelig og styrkende, og jeg følte progresjon etter hver eneste time. Kirsten er dessuten et veldig sympatisk og behagelig menneske som tar godt imot deg. Hun har åpenbart et stort engasjement i sitt arbeid, og et ektefølt ønske om å hjelpe.
 
Jeg vil anbefale alle å prøve hypnoterapi, uansett hva du sliter med og uansett hvor håpløst det måtte føles. Jeg er overbevist om at det kan gjøre noe godt for absolutt alle.»

Toril

Hypnoterapi høres ut som noe for meg

Du er alltid velkommen til å få en gratis konsultasjon på telefon. Her kan vi evt. avklare om hypnose er noe for deg.

Alle mennesker er unike og vil derfor ha forskjellig utbytte av hypnosen. Det eneste jeg kan garantere deg er, at jeg vil gjøre mitt beste for å hjelpe deg til å nå målene dine. Resultatene dine er som ved fysisk trening, jo mer du bidrar, jo mer vil du få ut av det. Det er du som har kontrollen og nøkkelen til suksess. Noen vil komme i mål på 4-6 sesjoner, andre trenger flere.