Bli hypnoterapeut

Sertifisert Master hypnotisør og hypnoterapeut

Takk fordi du er nysgjerrig på utdanningen til å bli hypnoterapeut. Denne utdanning er utviklet av Hypnosehuset Danmark. De kaller seg den visjonære hypnoseskole, fordi de er opptatt av hele tiden å utvikle seg og være den beste hypnoseskole. De tester fortløpende nye teknikker og teorier for å kunne utdanne de beste hypnoterapeutene som kan gå ut og  hjelpe flest mulig mennesker. De har valgt å undervise i de mest effektive og dybdegående teknikker som vi kjenner til innen hypnose. Det er metoder som skaper varige forandringer og påvirker mange aspekter av klientens liv til det bedre.

Hva kan du bruke utdanningen til?

Utdanningen til sertifisert Master hypnotisør og hypnoterapeut (250 leksjoner) henvender seg til deg som ønsker å jobbe med hypnoterapi på deltid, fulltid eller som et supplement til din eksisterende praksis hvis du eksempelvis er psykolog, psykoterapeut, lege, tannlege eller en annen form for behandler/terapeut. Hvis du er lærer/underviser vil du også kunne dra stor nytte av den kunnskapen du vil få på denne utdanningen. En mulighet kan også være at du er en person som rett og slett er veldig nysgjerrig på dette og vil lære om det som en del
av din selvutvikling. 

Dette er noe av det du lærer om på utdanningen:

 • Hypnosens historie.
 • Forståelse av hva hypnose er.
 • Grundig innføring i hva hypnose kan brukes til som terapeutisk redskap.
 • Du lærer å utføre mottakelighets-test på din klient.
 • Redskaper til å takle utfordringer med klienter.
 • Psykologien bak.
 • Flere forskjellige teknikker til hvordan du enkelt og effektivt kan ta en klient i hypnose.
 • Hvordan du skaper en god relasjon med din klient, som er et viktig grunnelement for å få gode resultater.
 • De forskjellige dybde-stadier i hypnosen og hvordan du kan sikrer deg at klienten er
  dypt nok til å skape forandringer. Du lærer om kalibrering.
 • Betydningen av suggesjoner og hvordan måten vi tenker på styrer livet vårt. Det hypnotiske språk. Gjøre klienten oppmerksom på ″negativ selv-snakk″.
 • Utarbeiding av virkningsfulle og individuelle scripts og suggesjoner til dine klienter.
 • Du får kunnskap om og forståelse for hvordan det bevisste, underbevisste og ubevisste sinn fungerer.
 • Forskjellige induksjoner, lyn-induksjoner og fordypelsesteknikker.
 • Du lærer om følelsenes hemmelige språk og hvordan mangelen på denne kunnskapen får oss til å distrahere oss selv med usunn adferd som på sikt skader oss.
 • Vi viser en video hvor vi jobber en klient gjennom alle trinn i prosessen.
 • Hvordan du jobber terapeutisk med dine klienter i hypnosen. Effektive hypnoterapeutiske teknikker hvor både NLP, Gestalt terapi og kognitiv terapi blir brukt som en del av en kraftfull prosess. I denne prosess brukes også
  regresjonsterapi, tilgivelsesterapi, sorgterapi og partsmediasjonsterapi. Målet er å fjerne gammel emosjonell smerte hos klienten.
 • En unik teknikk til å bearbeide og noen ganger helt fjerne negative følelser hos klienten umiddelbart.
 • En pusteteknikk som klienten kan bruke til å kople av alarmberedskapet sitt eller stanse et begynnende panikkanfall.
 • Inspirasjon til hvordan du kan bruke hjelpemidler i din jobb med klienter.
 • Hvordan du lærer dine klienter selvhypnose så de kan vedlikeholde og fortsette den gode utvikling som dere har startet sammen.
 • Etiske regler for hvordan man er en god kollega.
 • Etiske regler for hvordan man forholder seg til sine klienter.
 • Hvordan du setter opp målsettinger sammen med din klient.
 • Hvordan du kan lære din klient selvhypnose og hvordan du kan bruke det til å skape forandringer hos deg selv
 • Du får en struktur som du bruker med dine klienter i de første 4-5 sesjoner og i løpet av de vil dine klienter høyst sannsynlig ha kommet ganske langt i forhold til de forandringer de ønsker.
 • Hvordan du skaper en funksjonsdyktig og suksessfull praksis.

  Kort sagt lærer du alt du trenger for å bli en flyveferdig hypnoterapeut, klar til å ta dine klienter på en forandringsreise fra det de ikke vil til å nå de mål dere sammen har satt.

Tidsplan:

Undervisningen foregår over 12 dager fordelt på 4 helger og i tillegg en dag som er satt av til sertifisering. Undervisningen er en kombinasjon av teori og øvelser. Dere vil bli delt inn i studiegrupper som skal møtes 1 dag og jobbe sammen mellom hvert undervisnings-modul. I tillegg vil det være en del teori du leser hjemme og øving på frivillige klienter som du finner. Dette kan også være venner eller familiemedlemmer.

Rent praktisk vil utdanningen foregå på det koselige Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun på Gjøvik (www.hovdetun.no). Det er også mulighet for rimelig overnatting på stedet. Priser ligger fra 340 kr pr natt inkl. frokost.

Undervisningen foregår i fire moduler av 3 dager:

 • modul 1: 29. april-1. mai 2022
 • modul 2: 4.-6. juni 2022
 • modul 3: 12.-14. august 2022
 • modul 4: 23.-25. september 2022

Undervisning er fra 9.00-16.30.

Dato for sertifisering er ikke fastsatt men det blir en gang i November.

Du kan lese mer om hypnosehuset Danmark på www.hypnosehusetdanmark.dk

Kirsten Topp vil være den primære underviser og undervisningen vil foregå på norsk.
Undervisningsmaterialet er fra Hypnosehuset Danmark og derfor på dansk. En del av de
skripts som brukes med klienter er oversatt til norsk. Prisen for hele utdanningsforløpet
inklusiv kurs-materiale er 44.750 kr

Hypnoterapi høres ut som noe for meg

Hvis du vil vite mer er du velkommen til å bestille en gratis telefonsamtale med Kirsten Topp som er underviser på utdanningen.